Kvinner og akutt hjerteinfarkt

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn og hensikt: «Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge». Sykepleier har kort tid til å snakke med kvinner om sentrale temaer etter et hjerteinfarkt, før hjemreise. Min hypotese er at kvinnene mestrer tiden rett etter infarktet bedre, dersom sykepleier snakker med dem om de viktigste temaene før hjemreise. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiers samtaler, før hjemreise fra sykehus, bidra til mestring hos kvinner som har hatt et akutt hjerteinfarkt? Metode og forskningdesign: Forskningsdesignet er en allmenn litteraturstudie (overwiew), bestående av kvalitativ og kvantitativ data. Gjennomsøkte databaser er: PubMed, Medline, Ovid, EbscoHost, Cinahl, SweMed+ og Pro-quest. I tillegg søk i Google og sykepleien.no Resultat: Kvinner trenger informasjon om medisinering, fysisk aktivitet, arbeidssituasjon og gjenopptagelse av seksualliv etter hjerteinfarkt. Noen er deprimerte, og noen skjuler følelsene sine. Kvinner opplever mer mentalt stress enn menn etter infarktet, samtidig som andre evner å se livet i et nytt perspektiv. Diskusjon: Søkeresultatet ble til fire artikler og en doktorgradsavhandling. Disse dannet grunnlag for følende tre hovedtemaer i diskusjonsdelen: 1) Praktiske forhold etter hjerteinfarktet. 2) Det er omsorg i å snakke med kvinner om seksualitet. 3)Mestring av psykologiske reaksjoner etter hjerteinfarktet.