Kvaliteten på offentlige anskaffelser

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige oppdragsgivere er det oftest et sterkt fokus på å korrekt følge regelverket, og det kan tilsynelatende virke som det går på bekostning av gode innkjøp? Formålet med oppgaven er å belyse ulike sider av regelverket som omhandler offentlige anskaffelser for å se om det er iboende, strukturelle elementer som bidrar til at kvaliteten på offentlige anskaffelser blir redusert. Bakgrunnen og inspirasjonen til oppgaven er private aktører som utfører tjenester på vegne av det offentlige, og som har vært mye omtalt i media den siste tiden. Blant annet har saken der Oslo Kommune engasjerte renovasjonsfirmaet Veireno AS til å utføre innhenting av husholdningsavfall i kommunen vært spesielt mye omtalt. Dette har ført til vårt ønske om å undersøke hvordan selve lovverket og ulike perspektiver på offentlige anskaffelser kan påvirke kvaliteten på tjenesten.