Kunstkatalog for Willas Contemporary - Hvordan utvikle en katalog med tilhørende mal, passende til eksisterende visuell profil, for et galleri i forbindelse med utstillinger?

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Utarbeide en mal for en kunstkatalog for et galleri som en del av galleriets visuelle profil. Denne katalogen som skal brukes i forbindelse med utstillingene. Da galleriet er nyetablert fikk jeg i oppdrag å produsere de 3 første katalogene for de 3 første utstillingene som har funnet sted. I samarbeid med galleriet har jeg utarbeidet en katalog fra idé til ferdig produkt.