Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-01-28

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:1

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-263-9

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 103

Abstract

  • Rapporten presenterer resultater fra kartlegging av kultur- og frivillighetsaktører i Groruddalen. Resultatene skal danne grunnlag for at flere deltar aktivt i nærmiljøet gi kunnskap av direkte nytte i arbeidet med å nå målene i delprogram nærmiljø i Groruddalssatsningen. Analysene er basert både på survey til kultur- og frivillighetsaktører og intervjuer med ledere i lag og foreninger i Groruddalen.