KRLE: et fag som samler?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg hvordan begrunnelsen for endringene i skolens religions- og livssynsfag fra RLE til KRLE, påvirker fagets stilling som et felles fag i en felles skole. Gjennom intervju av Dagrun Eriksen fra KrF får vi innsikt i hvordan dette faget blir begrunnet fra deres side. KrF tok initiativet til disse endringene og det er følgelig her man må ta utgangspunkt for en drøfting. Kristin Mile, generalsekretær i Humanetisk Forbund ble også intervjuet for å utfordre noen synspunkter gitt av KrF. Begge disse er i overensstemmelse med at deres fulle identitet blir brukt. Gjennom teoriene til Marianne Gullestad, om den nasjonale orden, og Lars Laird Iversens uenighetsfellesskap belyser jeg hvordan man kan se begrunnelsen for KRLE som en forlengelse av en viss type retorikk og diskurs i samfunnsdebatten. Fra idéhistorien får vi glimt av hvordan det moderne samfunnet er preget av kampen mellom partikularisme og universalisme, og hvordan samfunnsdebatten vi har i dag fortsatt preges av denne. Jeg trekker også inn to viktige norske offentlige utredninger, nemlig ”Identitet og dialog” (NOU, 1995:9) og ”Formål for framtiden” (NOU, 2007:6) for å belyse argumenter i debatten. Hvordan endres fagforståelsen og hvordan begrunnes disse endringene er i alle hovedsak det jeg undersøker.