Kriminalfortellingens kildegalleri En undersøkelse av hvordan valg av kilder og framstillingen av dem endres i den journalistiske dekningen av en kriminalsak

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstillingen i denne fordypningsoppgaven er: Hvordan endres valget av kilder og måten kildene framstilles i den journalistiske dekningen av en kriminalsak når den presenteres i ulike tidsperioder, medium og sjangre? VGs dekning av Birgitte Tengs-saken – i papiravisa mellom 1995 og 1998 og i podcast-serien Uløst i 2015 – er brukt som case for å svare på problemstillingen. To metoder er kombinert i fordypningsoppgaven. Først en kvantitativ innholdsanalyse, med fokus på sjangre i papiravisa og valg av kilder i papiravisa og podcast-serien. Dernest kvalitative tekstanalyser av to avisoppslag og to podcast-episoder, med formål om å analysere hvordan kildene framstilles. Politi- og etterforskerkildene og familie- og vennekildene utpeker seg i tidsperioden 1995 til 2015 i VGs dekning av Birgitte Tengs-saken. Basert på resultatene og analysene i denne fordypningsoppgaven, kan følgende svar forslås på problemstillingen: Valget av kilder endrer seg fra kilder med høy nyhet- og informasjonsverdi til kilder med høy nærhet- og identifikasjonsverdi, når kriminalsaken presenteres i ulike tidsperioder, medium og sjangre. Måten kildene framstilles på i mediedekningen er blant annet avhengig av hvordan de behersker oppmerksomhet fra media og det mediet de opptrer i.