Korona 2020. Forbrukerforhold 12.-16. mars. Figurnotat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • Notat;3-2020

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Page Number

  • 20

Abstract

  • Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ha mat på lager. Syv prosent i aldersgruppen 15 til 80 år bosatt i Norge kan være sårbare for matmangel. Denne gruppen har verken ekstra mat på lager, eller kan regne med å få levert mat på døren av familie og venner, eller fra nettbutikken, hvis de skulle bli smittet av koronaviruset, eller må gå i karantene. I denne gruppen er de som bor i hushold med dårlig råd sterkt overrepresentert.