Korleis skal journalistspirer gro når arbeidsmarknaden tørkar ut? Ei kvalitativ undersøking av kva som skal til for å vere ein attraktiv journalist i ein tøff arbeidsmarknad i rikspressen i 2017.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Heilt sidan eg starta på journaliststudiet hausten 2015 har eg fått høyre at det å få seg fast jobb etter studiet vil vere nærast umogleg. Med nedbemanningsprosessar og omorganiseringar i dei største redaksjonane i Noreg grunna sviktande inntektskjelder valde eg likevel å halde fram med friskt mot. For det blir framleis tilsett nye journalistar i redaksjonane? Kva er det som eigentleg skjer i mediebransjen?