Konsolidering på et fragmentert felt. Utvikling av rammebetingelser for selvhjelpsarbeid 1996–2012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • NIBR-notat 2014:105

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-8309-023-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Dette arbeidsnotatet spør hvordan og hvorfor organiseringen av selvhjelpsfeltets rammebetingelser har vokst fram. Notatet tar for seg to formative faser i etableringen og utviklingen av samarbeidsrelasjoner: «Selvhjelp på norsk»- seminarene i andre halvdel av 1990-tallet og etableringen og driften av knutepunktet, senere kompetansesenteret, Selvhjelp Norge fra 2006 og utover. Notatet argumenterer for at utviklingen på selvhjelpsfeltet over tid kjennetegnes av en nedtoning av horisontale koordineringsprosesser til fordel for økende vertikal koordinering. Prosjektleder ved NIBR har vært Nora Gotaas. For alle publikasjoner knyttet til dette prosjektet, se lenken nederst på denne siden: Selvorganisert selvhjelp – endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Tilknyttet prosjekt Selvorganisert selvhjelp – endringsarbeid i selvhjelpsgrupper