Konsekvensutredning av vern i "Breheimen-Mørkridsdalen"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-notat 2008:106

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-732-3

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I notatet blir lokalbefolkningens synspunkter på verneforslaget belyst, samt ulike forvaltningsmodeller, forholdet mellom tradisjonell og ny bruk av området, og forholdet mellom bruk og vern. I tillegg er den lokale tilknytningen til området og den lokale bruken av området til friluftsliv og næring kartlagt. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til et tilfeldig utvalg på 1200 personer i de berørte kommunene Skjåk, Lom og Luster. Til sammen 447 personer besvarte og retunerte spørreskjemaet, noe som ga en svarprosent på 37,25%. Undersøkelsen tyder på at et eventuelt vern får marginal betydning for lokalbefolkningen sin bruk av området. Et vern ser ut til å få større betydning for områdets opplevde verdi, noe som kan tyde på at vernestatusen har en symbolsk betydning i enten negativ eller positiv retning. Tilknyttet prosjekt Konsekvensutredning av vern i Breheimen - lokal tilhørighet og framtidig forvaltning