Kongsberg - en attraktiv by å bo i?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:128

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-628-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Kongsberg har et særdeles attraktivt næringsmiljø og tiltrekker seg høyt utdannet arbeidskraft innen teknologisk industri. Men byen har også mange innpendlere, dvs. at mange som jobber i Kongsbergindustrien velger å ikke bo i byen. Dette notatet er en presentasjon av data fra en survey blant innpendlere. Dataene viser hvem de er og hvilke oppfatninger de har om byen Kongsberg, dens positive kvaliteter og negative trekk eller mangler. De viser også i hvilken grad de kjenner til særlige kvaliteter ved byen og om innpendlere bruker byen til ulike formål utenom jobben. Grad av flyttevillighet og variasjoner mht. hvem som kan tenke seg å flytte dit, presenteres også. Tilknyttet prosjekt Kongsberg som bo-attraktiv by