Kompetanseintensive næringer og tjenester

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2010:20

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-855-9

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Økt utdanningsnivå og vekst av kompetansearbeidsplasser er trekk ved kunnskapassamfunnets utvikling. I rapporten beskrives lokalisering og regional utvikling for yrkesbefolkningen med høgere utdanning samt for arbeidsplasser innenfor kompetanseintensive næringer og sektorer i Norge det siste tiåret. Rapporten er basert på analyser av offentlig registerdata. Tilknyttet prosjekt Utredning om lokalisering av kompetansearbeidsplasser