Kompetanseheving i verdikjeden til småskala mat i Innlandet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:134

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-651-0

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet beskriver dagens ordninger for støtte til småskala matproduksjon og peker på noen trekk ved bedriftenes kompetansebehov. Det blir beskrivet en modell for hvordan et mulig kompetansesenter i form av at "matnav" kan innpasses i forhold til dagens støtteordninger. Tilknyttet prosjekt Verdiskaping i innlandet - VS2010 2006