Kompetansebegrepet i profesjonsutdanning

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • Småskrift

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • I denne artikkelen vil jeg redegjøre for hva begrepet kompetanse innebærer og gjøre noen refleksjoner om hvordan kompetansebegrepet lar seg benytte i en profesjonsutdanning .