Kommunevalg i Nittedal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-notat 2004:103

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-460-7

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Prosjektet er en studie av kommunevalget 2003 i Nittedal. Dette valget fann sted på egen valgdag i juni, tre måneder før alle andre norske kommuner. Bakgrunnen for forsøket var et ønske fra kommunen om å gjøre valget lokalt, gjennom å fokusere på lokale saker og aktører og la valgkampen foregå på lokale arenaer. I tillegg håpet man på økt valgdeltakelse. Valgkampen i Nittedal ble lokal, og kommunen oppnådde målsettingen om å sette lokale saker og aktører i fokus. Men det førte ikke til økt valgdeltakelse, og færre innbyggere enn noen gang tidligere deltok i valget. Notatet drøfter mulige forklaringer på oppslutningen om valgkampen og kommunevalget.