Kommunestrukturen i Rogaland - i går, i dag, i morgen?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:112

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-535-2

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Rogalands 27 kommuner yter i stor utstrekning tjenester til befolkningens og myndighetspersoners tilfredshet. Likevel kan framtida stille nye krav: oppgavespekteret kan bli et annet og det regionale, folkevalgte mellomnivået kan endres. I notatet drøftes mulige veger å gå i tida framover ut fra et standpunkt om at endringer bør genereres nedenfra, og med grunnlag i kunnskap om eksisterende samarbeidsbestrebelser kommunene i mellom og resultater fra intervjuundersøkelser blant innbyggere og myndighetspersoner i kommunene i Rogaland