Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • NIBR-notat 2009:112

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-795-8

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Planstatusen i kommunene i Nord-Troms er i dag lav og det er behov for et løft på planområdet for å møte de utfordringer kommunene står overfor. I notatet drøtes interkommunalt plansamarbeid som en løsning på utfordringene. Konkret presenteres to organisasjonsmessige modeller for slikt samarbeid. Tilknyttet prosjekt Kommunesamarbeid plan, kart/GIS og oppmåling