Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2019-02

Series/Report no

  • NIBR-notat;2019:102

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-2017-7

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 8

Abstract

  • Notatet er et tilleggsnotat til NIBR-rapport 2016:20, som presenterte data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner fra 2016. Temaet som tas opp ble ikke berørt i NIBR-rapport 2016:20, selv om spørreundersøkelsen inkluderte spørsmål rundt dette, og det foreliggende notatet gjengir og beskriver informasjon om kommunesektorens bruk av kommunedelsutvalg og andre geografisk begrensede utvalg. Hovedinntrykket er at få norske kommuner oppretter lokale utvalg (21 av 325 kommuner) og at slike stort sett benyttes som høringsinstans, sjelden som «samarbeidspartner», og de blir svært sjelden gitt driftsansvar.