Kommunal organisering 2004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-notat 2004:124

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-503-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer i kommunene og fylkeskommunene per 2004. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner gjennomført i begynnelsen av 2004. Disse sammenlignes med data fra tilsvarende undersøkelser gjennoemført i 1995, 1996 og 2000. En hovedkonklusjon er at omfanget av organisasjonsendringer i kommunesektoren er betydelig og økende. Administrative innfører stadig flere kommuner flat struktur, mens det på den politiske siden synes å være økende mangfold i organisasjonsformene som velges.