Kommunal kystsoneplanlegging

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2006:17

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-650-2

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten belyser erfaringer med kommunal kystsoneplanlegging i Norge, med spesiell vekt på hvordan hensynet til fiskeri- og havbruksnæringen er ivaretatt. Vi har satt fokus på planprosessene, planinnhold og planleggingens resultater. Når det gjelder resultater har vi belyst hvordan fiskeri og havbruk har fått gjennomslag og hvordan man har maktet å balansere disse næringene med andre interesser i kystsonen. Problemstillingene er belyst ved å studere planleggingen i 15 kommuner, som dekker alle Fiskeridirektoratets syv regioner. Tilknyttet prosjekt Evaluering av kommunal kystsoneplanlegging