Kommunal beredskapsplikt. En sammenlikning av ulike kommuners tilnærming til den kommunale beredskapsplikten

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven ser på den kommunale beredskapsplikten slik den er definert i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) kapittel 5 med tilhørende forskrift. Deretter ser oppgaven på hvordan to ulike kommuner – Bergen og Trondheim – har organisert dette arbeidet på strategisk nivå, fra hvor oppgavene er plassert i kommunestrukturen til hvordan selve arbeidet med oppgavene er gjennomført. Til slutt ser oppgaven på likheter og ulikheter mellom disse kommunene, og forsøker å kommentere disse.