Kommentarjournalistikk som podkast. En undersøkelse av kommentarjournalistikkens impliserte lyttere og lesere.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Description

  • I denne oppgaven undersøker jeg hvordan kommentarjournalistikken tilpasser seg det relativt nye og eksperimentelle formatet podkast. Det gjør jeg ved å se på hvilke brukergrupper kommentatorene anser som impliserte lesere og impliserte lyttere. Min hovedantagelse er at kommentatorene forholder seg til den brukergruppen som svensk statistikk viser er de mest iherdige podkastbrukerne, unge mellom 20 og 34 år, når de produserer podkastmateriale. Gjennom kvantitativ innholdsanalyse, kvalitativ tekstanalyse og kvalitative intervjuer prøver jeg å identifisere tendenser og mønstre som kan bekrefte eller avkrefte denne hypotesen. Oppgavens utvalg består av de politiske podkastene Aftenpodden og Giæver og Joffen, med særlig fokus på kommentatorene Trine Eilertsen (Aftenposten) og Frithjof Jacobsen (VG). Resultatene fra innholdsanalysen og tekstanalysen viser at kommentatorene i liten grad virker å rette seg noe mer mot en yngre brukergruppe i podkasten enn i deres skriftlige meningsartikler. Dermed svekkes min teori om at kommentatorenes impliserte lyttere er yngre enn deres impliserte lesere. I de kvalitative intervjuene forteller både Frithjof Jacobsen og Trine Eilertsen at de oppfatter podkastlytterne som yngre enn deres tradisjonelle avislesere. Samtidig nekter de for å forholde seg til en yngre brukergruppe og denne gruppens forutsetninger når de produserer podkast. Dermed kan funnene tolkes som at de er mer interesserte i å treffe et nisje-publikum og ”lage noe de selv synes er gøy” (Jacobsen, personlig intervju, 25.05.16), enn ”å treffe unge utover den gruppen som allerede er aktive samfunnsaktører” (Mathisen og Morlandstø, 2016:132).