Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke? forsøker å begrunne bruken av klassisk litteratur i dagens skole ved å ta for seg problemstillingen: Hvorfor undervise i litterære klassikere i dagens skole, og hvordan bør man gjøre det? Problemstillingen drøftes i lys av relevant forskning og teori skrevet av Sylvi Penne, Anne Marie Rekdal, Åse Marie Ommundsen m. fl. Oppgaven er bygd opp som en litterær oppgave med hovedvekt på eksisterende litteratur, men forfatteren presenterer også et undervisningsopplegg knyttet til Terje Vigen. Oppgaven konkluderes med at klassisk litteratur kan bidra i elevers identitetsutvikling både på grunn deres evigaktuelle tematikk og på grunn av deres plass i norsk kulturarv. Med riktig tilpasning kan de klassiske tekstene brukes helt ned på barnetrinnene.