Klasseledelse i kroppsøving

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Klasseledelse er et viktig tema. Det er fordi hva slags type klasseleder en er, er avgjørende for elevenes læring. Gjennom min egen skolegang har jeg opplevd både gode og mindre gode lærere. Kroppsøving er noe som har interessert meg i alle år og jeg har derfor valgt fordypning i dette på lærerutdanninga. I denne oppgaven vil jeg benytte meg av teori som omhandler klasseledelse generelt og ikke bare innenfor kroppsøving, i og med at den generelle teorien i pedagogikk går på tvers av alle fag. Det å være i bevegelse og bidra til at elevene ser gleden i å være i aktivitet, er en stor grunn til at jeg har ønsker å bli en god klasseleder i kroppsøving. Med dette som grunnlag har jeg da valgt dette som tema for oppgaven og har tatt utgangspunkt i problemstillingen; hva er god klasseledelse i kroppsøving? I tillegg har jeg satt problemstillinga mot aldergruppa 1-7. trinn, i og med at det er relevant for grunnskolelærerutdanninga.