Klar til å organisere meningsfull yrkesopplæring for elever med ulike yrkesinteresser?

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-02

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Den skolebaserte yrkesopplæringen har siden av midten av 1990 tallet endret karakter med hensyn til grad av spesialisering (Deichman-Sørensen, 2009). Et utdanningsprogram som for eksempel TIP har over 50 fagområder integrert i Vg1. Dette får betydning for alle yrkesfaglærere som skal lede den skolebaserte yrkesopplæringen. Fra å kunne overføre sine yrkesspesifikke kunnskaper, holdninger og ferdigheter til elevene innenfor sitt eget fagfelt, blir læreren nå en tilrettelegger av læringsaktiviteter uten nødvendigvis å besitte en yrkesspesifikk kompetanse i hvert av utdanningsprogrammets fagområder. Det etterspørres derfor yrkesfaglærere som er mindre fagspesialisert og en undervisningsform som er mer tilretteleggende i formen (St.meld. nr. 11 (2008-2009)). Dette er naturlig nok en utfordring for kommende yrkesfaglærere som ofte har spesialisert opplæring og arbeidserfaring innenfor sitt eget fagfelt, og derfor interessant å undersøke nærmere. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i dag det største utdanningsmiljøet for yrkesfaglærere i Norge og omfatter både ettårig PPU-y utdanning og en treårig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved HiOA dekker grovt sett 8 av 9 utdanningsprogrammene i videregående skole: Design og håndverk, Helse og sosial, Restaurant- og matfag og ulike fagområder innenfor tekniske utdanningsprogrammer i en samleklasse (TIP). Selv om det er fellestrekk så varierer de ulike yrkesfaglærerutdanningene og praktisk pedagogisk utdanning (PPU-y) med hensyn til hvordan de er organisert og valg av innhold og læringsaktiviteter. De mellom 270-300 studentene som hvert år uteksamineres fra YFL og PPU-y har derfor gjennomført ganske ulike utdanningsløp selv om alle kvalifiseres som yrkesfaglærere. Med dette i bakhodet så er det interessant å stille spørsmålene: Hvilke mestringsforventning opplever kommende yrkesfaglærere til det å skulle bli en yrkesfaglærer som må organisere en meningsfull yrkesopplæring for elever med ulike yrkesinteresser? og Er det noen sammenheng mellom denne mestringsforventningen og hvilke utdanning eller studentene har gjennomført ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus? Disse spørsmålene er spisset i problemformuleringen: Er det en statistisk sammenheng mellom studentenes mestringsforventning i forhold til å kunne organisere en meningsfull yrkesopplæring for elever med ulike yrkesinteresser og den utdanningen de har gjennomført ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus? Videre beskrives begreper som skal inngå i analysen, selve gjennomføringen av undersøkelsen, en analyse av materialet og presentasjon av resultater. Disse kommenteres før oppgaven konkluderes og problemformuleringen besvares.