Kjønnsubalanse på toppledernivå i norsk næringsliv

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I Norge er det gjort flere strukturelle grep for å sikre like muligheter uavhengig av kjønn. Economist Intelligence Unit gjennomførte i 2010 en stor, global undersøkelse der de kom frem til en rangering over i hvilke land kvinner har de beste økonomiske mulighetene. Norge havnet på topp tre i rangeringen. Grunnen til at Norge havner på topp i undersøkelsen er fordi den norske stat har iverksatt mange strukturelle føringer som skal sikre like muligheter uavhengig av kjønn. I 2016 gjorde samme organisasjon en liknende undersøkelse, der de kom frem til en rangering over i hvilke land det er best å være karrierekvinne. Her havnet Norge på en andreplass. En annen global undersøkelse, gjort i 2012, har listet opp landene med størst kjønnsbalanse i lederstillinger. Her havnet Norge langt ned på listen, på plass nr. 50 (ILO 2015). Kun 15% av toppledere i privat næringsliv er kvinner. Til tross for at vi har de beste forutsetningene, samsvarer ikke dette med virkeligheten.