Kjønnsdelt undervisning i kroppsøvingsfaget

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • Tilpasset opplæring står sentralt i den norske skole. I forhold til utfordringen om å skape en tilpasset opplæring for alle elever, er kjønnsdeling av undervisningen et tema som har blitt mye omdiskutert. Spesielt i kroppsøving der fokuset på kropp og fysiske ferdigheter står sentralt, er dette et sentralt tema. Kjønnsdelt undervisning skal bidra til et differensiert og rettferdig læringsmiljø for alle elever. På bakgrunn av dette ønsker jeg videre å undersøke problemstillingen: “Hvordan påvirker kjønnsdeling elevenes aktivitetsnivå i kroppsøvingsundervisningen?”. Undersøkelsene vil bestå av klasseromsforskning- og kvantitativ metode som redskap for å samle inn data. Undersøkelsene blir gjennomført i en undervisningsøkt med en klasse på 10.trinn. Elevene som er med i undersøkelsen er valgt ut etter ulike ferdighetsnivå. Dette skaper fire grupper av elever. De sterke- og svake jentene og de sterke- og svake guttene. Elevene som er med i undersøkelsen får utdelt pulsklokker. Resultatene fra pulsklokkene vil si meg hvor aktive elevene var i de ulike øvelsene, avhengig om undervisningen var kjønnsdelt eller blandet. De ulike gruppene av elever ble forskjellig påvirket av den kjønnsdelte undervisningen. Både den sterke og svake guttegruppen fikk godt utbytte av den kjønnsdelte undervisningen i forhold til den kjønnsblandede. Dette gjaldt også de svakeste jentene. De sterkeste jentene var derimot den gruppen av elever som ikke fikk et like godt utbytte av den kjønnsdelte undervisningen, og som opplevdes som negativt i forhold til disse elevenes aktivitetsnivå.