Kjønn og ledelse

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven undersøker om kjønn påvirker valg av lederstil.