Kjemiskscreening av husstøvprøver

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019-05-23

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Page Number

  • 45

Abstract

  • Det ble utført en kjemiskscreening av 26 husstøvprøver, kjørt på en GC-HR-QTOF MS ved en nontarget analyse. Dataene fra analysen er ekstrahert ved bruk av programmet Unknowns Analysis påkoblet til MS biblioteker som referanse. Vi fikk ekstrahert komponenter som er både identifiserte og uidentifiserte. For de identifiserte ble det utført en manuell kvalitetssikring, for fjerning av en del duplikater. En pivottabell ble brukt til å vise hvor mange ulike identifisert komponenter vi har og hvor mange ganger de gjentok seg. Et PCA-plott ble laget for å vise samvariasjonen av ekstraherte komponenter, basert på variablene; komponent RT, « Base Peak M/Z » og komponent areal. I PCA figuren, var det 12 ukjente komponenter som skilte seg mest. Vi klarte å identifisere tre av disse ved bruk av in silico metode. De ble klassifisert som « (4S)-2,2-Dimethyloxane-4-‘ (C8H15NOS), N-[2-(2-hydroxyethoxy) propyl]octadecanamide (C23H47NO3) og 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane (C8H16OS) »