Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NOVA Rapport 19/02

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-149-1

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 363

Abstract

  • I rapporten gjøres de kulturelle kodene for dagens norske foreldreskap eksplisitt ved å sette søkelys på kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder i ungdomstiden. Viktige problemstillinger er: Hva består kjærlighets- og autoritetsarbeid i? Hvilke dilemmaer møter mødre og fedre i utformingen og utøvelsen av kjærlighets- og autoritetsarbeid? Rapporten viser hvordan den kulturelle konstruksjonen av foreldreskapet påvirkes av den kulturelle forståelse av hvilken tid i et barns liv ungdomstiden er ment å være. Videre behandler den foreldreskap som en kjønnet virksomhet og viser hvordan kulturelle forestillinger som forbinder autoritet med faderskap og kjærlighet med moderskap, fortsatt lever videre i dagens kulturelle koder. Metodisk anvendes det en såkalt multisituert tilnærming. Tyngdepunktet i empirien er et intervjumateriale som kontekstualiseres innenfor fire områder: en annen kulturell bakgrunn, nåtidig vitenskapelig kunnskapsproduksjon om barneoppdragelse og foreldreskap, barneverntjenestens forståelse av foreldreskap og ungdomsproblemer og, til sist, intimitetens kontekst. Rapporten er Hennums doktorgradsavhandling.