Kjærlighet og traumebevisst omsorg. Arbeid med ungdom med komplekse traumer i barnevernsinstitusjon

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Ungdom med komplekse traumer som følge av omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og så videre, har gjerne behov som ikke nødvendigvis dekkes i et vanlig hjem, og blir derfor ofte plassert i institusjoner med ansatte som jobber traumebevisst. Men de bor ikke alene. Derfor vil jeg diskutere konsekvensene traumebevisst omsorg kan ha i miljøterapi både for ungdommen som er mål for omsorgen, for medungdommene som bor på samme institusjon, og for de ansatte. Mer presist, hvordan påvirker miljøterapi den traumatiserte ungdommen, medungdom og ansatte og hvordan kan traumebevisst omsorg brukes i miljøterapi på ungdomsinstitusjon for å underbygge den unges rett til kjærlighet?