Katalogens reise inn i framtida: Utfordringer og muligheter ved implementeringen av RDA som de nye, internasjonale katalogiseringsreglene

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I forbindelse med overgangen til de nye, internasjonale katalogiseringsreglene Resource Description and Access (RDA) i Norge har jeg gjennomført en kvalitativ studie supplert av et ekspertpanel som tar for seg de utfordringene og mulighetene katalogisering etter RDA kan gi. RDA har møtt mye motstand og det er nødvendig å spørre: Er det allerede foreldet eller er det et dynamisk, framtidsretta regelverk? Er det egentlig bedre rustet for vår digitale tidsalder enn AACR2? Det er et økende fokus i de europeiske bibliotekene på behovet for å sikre bedre interoperabilitet og mer internasjonalt samarbeid. Flere ser på RDA som standarden som vil bringe bibliotekets ressurser nærmere en realisering av den semantiske webben, og som vil forenkle tilgang til og gjenfinning av ressurser fra andre typer institusjoner. Dette, i tillegg til muligheten for å gjøre katalogene internasjonale, ser ut til å være de fremste årsakene til implementering. Resultatene fra undersøkelsen viser flere utfordringer: MARC-formatet begrenser mulighetene man kunne ha fått med RDA, RDA er ikke en radikal nok endring, tilgang til RDA er kostbart, og det vil ikke lenger være behov for så mange som skal grunnkatalogisere poster. Mer samarbeid med metadata- og informatikkmiljøer oppgis som et tiltak for å gjøre RDA mer framtidsretta. Likevel viser undersøkelsen også at RDA er mer framtidsretta enn AACR2 blant annet på grunn av mulighetene det gir for lenkede data og gjenbruk av bibliografiske metadata. Gjennom lenkede data blir ulike typer metadata åpent tilgjengelig for alle i en felles standard. Metadata fra flere kilder gjør det enklere for bibliotekene å utvikle sine sluttbrukertjenester.