Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser

Document type

Publication date

  • 2019-07-11

Series/Report no

  • Oppdragsrapport;5

Publisher

  • Forbruksforskningsforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet

ISBN

  • 978-82-7063-490-3

Page Number

  • 103

Abstract

  • Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og svenske butikker som ble presentert for det norske Matkjedeutvalget i 2011 (NOU 2011: 4 «Mat, makt og avmakt. Om styrkeforholdene i verdikjeden for mat»). Som i NOU’en benytter vi butikk- og vareutvalgsdata fra Nielsen Norge til å se på hvordan butikkstruktur og vareutvalget er i Norge sammenlignet med Sverige. Vi utvidere analysene ved å (1) ta med Nederland som sammenligningsland, (2) gjennomfører regionale analyser av butikkstruktur og vareutvalg i Norge, (3) utvider vareutvalg til å dekke Nielsens åtte hovedgrupper innen mat, helse og skjønnhet og vask- og husholdningsprodukter og (4) ser på prisforskjeller og prisutvikling mellom land ved hjelp av indekser fra Eurostat.