Kartlegging av mattilbud i kantiner på videregående skoler i Oslo Kommune

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • SERN;2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for helse, ernæring og ledelse

Description

  • Bakgrunn: Ungdommens kostvaner og måltidsmønster er vanskelig å kartlegge grunnet mer frihet og mindre foreldrekontroll over matinntaket. I dag er 27% av guttene og 25% av jentene i en videregåendeskolealder overvektige og/eller fete, ofte som følge av et dårlig kosthold. De kostvanene som etableres i ungdomsårene kan ofte tas med over i voksenlivet. Ungdom tilbringer store deler av dagen sin på skolen, og en eller flere av dagens måltider spises der. Videregående skoler har ofte egne kantiner der elevene kan kjøpe mat, og dermed kan skolen være en viktig arena for å skape gode kostvaner blant elevene. I 2003 utarbeidet Helsedirektoratet retningslinjer for mattilbudet i skolekantiner. Disse består av konkrete matvaregrupper som bør og ikke bør tilbys i kantinen. Problemstilling: Vi ønsket å kartlegge mattilbudet i kantiner på videregående skoler i Oslo Kommune. Videre ville vi se om kantinene fulgte Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet, og om de tilbød mat- og drikkevarer med et høyt sukkerinnhold. Metode: Åtte kantiner på videregående skoler deltok i kartleggingen, der data om mattilbudet deres ble samlet inn. I seks av de åtte kantinene ble kantineansvarlige intervjuet for å samle inn tilleggsinformasjon om kantinedriften, tilbud av matvarer med et høyt sukkerinnhold og daglig tilbereding av ferskvarer. Resultater: Kantinene på videregående skoler i Oslo Kommune drives av kommunen, og ulike private aktører. Kantinene hadde et variert mattilbud som fulgte deler av Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet. Tilbudet inkluderte ferdigpåsmurt med variert pålegg, frukt og grønnsaker, varme- og ferdigretter, meieriprodukter, drikkevarer og søtsaker og snacks. I alle åtte kantiner var det avvik fra retningslinjene, og få kantiner hadde tilbud om melk, oppskåret frukt og grønnsaker. Videre solgte alle kantinene matvarer med et høyt sukkerinnhold