Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2001

Series/Report no

  • NOVA Rapport 9/01

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-116-5

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 141

Abstract

  • Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva kan gjøres for å bedre livssituasjonen for personer med slike sansetap? Denne studien handler om hvordan man kan identifisere alvorlig, kombinert sansetap blant eldre. En kartleggingsmetode basert på en sjekkliste for typiske atferdsmessige konsekvenser av alvorlig syns- og hørselstap, kombinert med et enkelt intervju, er utviklet i denne studien. Sjekklisten sammen med egenvurdering av syn og hørsel, er tilstrekkelig for å identifisere eldre personer med alvorlig, kombinert sansetap. Resultatene fra kartleggingen tyder på at hele fire prosent av brukerne av pleie- og omsorgstjenester har kombinerte sansetap av en slik alvorlighetsgrad at det kan klassifiseres som døvblindhet. Andelen blant institusjonsbeboere antas å være langt høyere (ti prosent).