Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi undersøkt mulige årsaker til hvorfor det er færre kvinnelige toppledere enn menn. For å få en mulig forklaring på dette har vi intervjuet både kvinnelige toppledere og kvinnelige mellomledere, samt kvinner uten en offisiell lederstilling innenfor bankbransjen. Vi tar for oss temaer som motivasjon, kjønnsforskjeller og hindringer som kvinner møter på sin vei mot toppledelsen.