Kapnograf : kan det identifisere sepsis?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 42 s.

Abstract

  • Innledning: I denne oppgaven ser vi på effektiv identifisering av sepsis prehospitalt. Det er avdekket at prehospitalt helsepersonell er altfor dårlige til å oppdage pasienter med sepsis, og denne pasientgruppen er avhengig av tidlig identifisering for å sikre en god behandling og økt overlevelse. Vi ser på om kapnograf, som er et verktøy tilgjengelig i de aller fleste ambulansene i Norge, kan brukes til å identifisere sepsis prehospitalt. Materiale og metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Vi har gjort systematiske og usystematiske søk, og funnet fire relevante forskningsartikler som vi bruker til å besvare problemstillingen, sammen med annen relevant litteratur. Resultater og diskusjon: Det ble funnet en sammenheng mellom lav ETCO2 og: høy laktatverdi, mortalitet, økt SOFA-score og sjansen for å bli identifisert med sepsis. Konklusjon: Vi vurderer det som en mulighet at kapnografi kan være til hjelp ved å identifisere sepsis prehospitalt, men at det trengs mer forskning på området. Vi ser at det også trengs mer forskning.