Kan PRESEP-score være en god erstatter for qSOFA ved prehospital identifisering av voksne sepsispasienter?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019

Publisher

  • Oslo Metropolitan University

Page Number

  • 53

Abstract

  • Hensikt: Etter egne erfaringer, samtaler med kollegaer i tjenesten, og leste fagartikler, har vi fått inntrykket av at qSOFA virker dårligere enn ønsket. Hensikten med dette studiet er å sammenligne et annet verktøy for identifisering av sepsis, Prehospital Early Sepsis Detection Score (PRESEP-score), med det nåværende qSOFA. Vurderingene blir gjort ut i fra sensitivitet, spesifisitet, PPV og NPV. Samt blir de vurdert ut i fra prevalens av symptomer og tegn hos sepsispasienter. Metode: Vi har valgt å gjøre denne oppgaven som et litteraturstudie. Det vil si at den baserer seg på teori og forskning som finnes fra tidligere Resultat/konklusjon: Resultatene viser at qSOFA har en lav sensitivitet (26%), men en høy spesifisitet (98%). PRESEP-score har høy sensitivitet (85%), men en noe lavere spesifisitet (86%) enn qSOFA. Ettersom vi har konkludert med at sensitivitet er noe som skal vektlegges mer, mener vi at PRESEP-score kan potensielt være noe bedre. Utfordringen med PRESEP-score er at det finnes lite forskning om dette verktøyet, og det bør derfor forskes mer på, og eventuelt prøve det ut i den prehospitale tjeneste.