Jenter og teknologi – Skolens rolle i rekrutteringen av jenter til teknologiske yrker

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-15

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Den skjeve kjønnsfordelingen i teknologiske utdanninger og yrker har lenge vært et konstant trekk ved det norske arbeidsmarkedet. For å gjøre elevene mer konkurransedyktige og tydeliggjøre teknologiens nytteverdi og funksjon, ble teknologi integrert som en del av et tverrfaglig emne i naturfag, matematikk og kunst & håndverk. Denne oppgaven undersøker skolens rolle i rekrutteringsarbeidet med grunnlag i styringsdokumentene og skolens yrkesforberedende funksjon. Det ble gjennomført kvalitative intervjuer med fire teknologistudenter for å få innblikk i deres erfaringer med teknologi i skolen, motivasjon for studievalg, erfaringer med holdninger og stereotypier, og hva de betrakter som skolens oppgave i rekrutteringsarbeidet. Resultatene viser at skolen ikke har hatt noe særlig innflytelse på deres studievalg, og at de ikke har hatt undervisning i teknologi og design. Foreldrene har vært viktige motivatorer, og mestringsforventning var utslagsgivende for yrkesvalg. Med grunnlag i sosial kognitiv teori, relevant forskning og skolens faglige utvikling, drøfter oppgaven hvorvidt skolens tilsatte har en innvirkning, og deres rolle, i elevenes valg av utdanning og yrke.