Jakten på publikumsresponsen - En analyse av norske mediers bruk av Facebook

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse av TV2 Nyhetene, VG og Aftenpostens Facebook-sider, har jeg forsøkt å analysere norske mediers bruk av Facebook. Jeg har til sammen sett på 500 saker. Et av hovedmålene med undersøkelsen har vært å finne ut om det finnes et mønster i hvilke type saker mediehusene publiserer. Jeg har også sett på om det ut fra de funnene jeg gjør, går an å lage et ideal for hvordan mediehusene burde bruke Facebook.