Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • NIBR-notat 2015:101

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-8309-053-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis De fire bydelene i Groruddalen; Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, inngikk i 2013 en intensjonsavtale med Nav Oslo og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi), om et felles utviklingsprogram: Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen. En av ideene dette utviklingsprogrammet har kommet fram med er å organisere et felles introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, istedenfor som nå hvor programmet er forvaltet av den enkelte bydel. Dette notatet er en forstudie for en slik mulig sammenslåing av introduksjonsprogrammet i de fire bydelene. Notatet er basert på en rask kartlegging av organisering og gjennomføring av programmet i de fire bydelene, og av koordinering, læringsarenaer, og forbedringspotensial. Det var i all hovedsak positive synspunkter fra alle bydelene på å samle arbeidet i alle bydelene i ett introduksjonsprogram. Man var opptatt av at et felles introduksjons-program for de fire bydelene kunne føre til et større og mindre sårbart fagmiljø med større muligheter til ivaretakelse og videreutvikling av kompetansen på feltet. Tilknyttet prosjekt Felles Introprogram for økt sysselsetting og kvalifisering i Groruddalen