Interkommunale samarbeid på helseområdet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • NIBR-notat 2014:106

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-8309-042-0

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I dette notatet ser vi nærmere på interkommunale samarbeid innenfor helseområdet. Spørsmålene som stilles er: Hvor omfattende er det interkommunale samarbeidet, og hvordan begrunner kommunene slikt samarbeid? Vi finner at interkommunalt samarbeid innenfor helse er utbredt, men det er klare regionale variasjoner. En gjennomgang av et utvalg prosjektrapporter viser at det særlig er økonomiske og faglige hensyn som blir vektlagt av kommunene forut for etableringen av interkommunale samarbeid. Tilknyttet prosjekt Prosessevaluering av samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner