Interaktive tavler for tilpasset opplæring i klasserommet

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Interaktive tavler blir en del av stadig flere læreres hverdag, og skolen er ifølge opplæringsloven pliktig til å gi alle elever en tilpasset opplæring. Kan interaktive tavler være et bidrag til inkluderende opplæring? Og hvilke utfordringer står man i så fall overfor for å få brukt dem på denne måten? Denne oppgaven forsøker å belyse dette gjennom litteraturstudier og intervjuer med lærere. Lærerne i denne undersøkelsen ser et potensial i teknologien. De mener at interaktive tavler kan bidra til en mer differensiert undervisning, mer motiverte elever og mer tid med hver enkelt elev. De ser imidlertid også at lærernes egen mestring av teknologien er kritisk for at man skal lykkes. Dette samsvarer med annen forskning omkring vellykket bruk av informasjonsteknologi i undervisningssammenheng.