Insentivsystemer i telefonsalg

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tema for denne oppgaven er insentivsystemer, og jeg har tatt utgangspunkt i én bedrift som driver med telefonsalg. Et insentiv kan grovt oversettes til en belønning og i denne sammenhengen dreier det seg om pengebonuser. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan disse bonusene virker inn på antall salg i bedriften. Jeg ønsker å bidra til bedre forståelse rundt insentivsystemet og hvordan det påvirker motivasjon blant selgerne. Videre vil dette gi ledelsen i bedriften en pekepinn på hva som fungerer bra og hva som eventuelt bør endres på. Jeg landet på følgende problemstilling: Hvilke sammenhenger finnes det mellom pengebonuser, mål og prestasjon i en telefonsalgbedrift?