Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2000

Series/Report no

  • NOVA Rapport 3/00

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-090-8

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 145

Abstract

  • 11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere forskjeller mellom første og andregenerasjon unge innvandrere når det gjelder omfanget av rus og asosiale handlinger. Er tendensene til kriminalitet og vold primært knyttet til en overgangssituasjon der de unge møter nye sosiale omgivelser, og nye krav og standarder for atferd? Alternativt kan det være slik at andre generasjon unge innvandrere gjennomgår en marginaliseringsprosess, sosialt og kulturelt, som gjør at de er spesielt utsatt for å utvikle ulike typer problematferd. I rapporten legges det stor vekt på å finne årsaker til de endringene som finner sted. Norske ungdommer er brukt som referanse og sammenlikningsgrunnlag.