Innspill til SRY om fremtidig organisering av yrkesopplæringen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016-09

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Dette innspillet er basert på Utdanningsdirektoratets rapport «Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Utdanningsdirektoratets anbefalinger til Kunnskapsdepartementet. Utkast – 29.08.2016». Som lærerutdanning vil yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag bli berørt av eventuelle endringer knyttet til fagområdene som i dag er organisert i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Vi ønsker derfor å delta med et innspill til rapporten fra Utdanningsdirektoratet. I dette innspille konsentrerer vi oss om rapportens innhold knyttet til yrker og fagområder som i dag er organisert i Vg1 kurset «Restaurant- og matfag» og i Vg2 kursene «Kokk- og servitørfag» og Vg2 «Matfag».