Innspill til Faglig råd for restaurant- og matfag om fremtidig organisering av yrkesopplæringen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016-03

Publisher

  • HiOA

Description

  • Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen leverte i mars 2016 en rapport med anbefalinger knyttet til organisering og innhold i opplæringen til nevnte næringer. Som lærerutdanning vil yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag bli berørt av eventuelle endringer knyttet til fagområdene som i dag er organisert i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Vi ønsker derfor å delta med et innspill til rapporten fra det yrkesfaglige utvalget. I dette innspille konsentrerer vi oss om rapportens innhold knyttet til yrker og fagområder som i dag er organisert i Vg1 kurset «Restaurant- og matfag» og i Vg2 kursene «Kokk- og servitørfag» og «Matfag». Det betyr ikke at vi ser på reiseliv og primærnæring som uviktige i en felles verdikjede, men som yrkesfaglærerutdanning ser vi det som mest hensiktsmessig å gi innspill til de deler av rapporten der vi har kompetanse og kjennskap til dagens yrkesopplæring. Når det er sagt peker rapporten på et viktig moment i forhold til en felles verdikjede og vi ser det som naturlig at fagområdene som ligger i restaurant- og matfag kan samarbeide med naturbruk om vekst og produksjonsbetingelser som gir gode råvarer til både industri og håndverk i restaurant- og matfagene.