Innsigelser etter plan- og bygningsloven

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2013:10

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-982-2

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 70.0

Abstract

  • Oppdragsgiver for denne rapporten har vært Miljøverndepartementet. Oppdraget er del av en større satsing fra departementet på en gjennomgang av innsigelsesinstituttet i en tid med et spesielt bredt og politisk fokus på dette. Oppdraget er todelt. Den første delen har gått ut på å sette sammen materialet som finnes i KOSTRA om innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven og analysere materialet samlet for årene 2004–2011, samt i relasjon til kommunale bakgrunnsvariabler. Del to består av fire ulike case (tre kommuner og en fylkeskommune) for å hente erfaringer med innsigelsessystemet slik det oppleves i praksis. Tilknyttet prosjekt InnsigPlan