Inkluderende musikkundervisning – individuell opplæringsplan?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Musikkfaget er et fag som gir muligheter for utvikling på mange områder. Faget åpner naturlig for sosial interaksjon, og sosiale ferdigheter kan være nødvendig for å lykkes. Forskning viser at musikkundervisningen kan være en arena der elever kan øve på generelle, så vel som musikalske ferdigheter. Alle elever er forskjellige fra hverandre, og har ulike behov. Prinsippet om tilpasset opplæring og inkludering skal sikre elevers læring, uansett forutsetninger. Likevel kan det være vanskelig å vite hvordan en best kan legge til rette for en inkluderende musikkpraksis, der alle elever kan utvikle seg og lære. Problemstillingen for oppgaven blir dermed: Hvordan kan musikklæreren lage inkluderende musikkundervisning? Kunne en individuell opplæringsplan i musikk være fruktbart, og på hvilke måter kunne den gi gevinst? For å undersøke dette, har jeg brukt litteraturstudie som metode, der jeg ser på hva litteratur og forskning sier om dette området.