Ingeniør Lages gassturbin

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil påvirke den termodynamiske virkningsgraden. Vi har sett på en ideell turbopropmotor, dvs gassturbin med tilkoblet propell. Vi analyserte prosessen gjennom gassturbinen og beregnet virkningsgraden for den ideelle gassturbinen til 0,46. Vi tilnærmet deretter den ideelle gassturbinen til Lages gassturbin. I hovedsak var det startbetingelser og spesifikasjonene som var annerledes. For Lages ideelle gassturbin fikk vi virkningsgrad 0,34. Ved å inkludere en hypotetisk varmeveksler som overfører 100% av varmen fra eksosgassen ble virkningsgraden 0,57. Dette er et urealistisk overestimat, derfor undersøkte vi varmeveksleren grundigere. Beregningene var kompliserte, men endte opp med varmevekslervirkningsgrad på 0,13 som ga en økning i motorens virkningsgrad på 2%. Kompressoren i motoren er en radialkompressor med tre steg. Vanligvis består en kompressor av statorer og rotorer, men her er statoren byttet ut med motroterende rotorer. Nytt kompresjonsforhold ble 4,53.